Tối ưu thẻ meta title và meta description

  • 29/08/2020 19:54
  • 3809

Làm thẻ meta hấp dẫn thu hút nhiều khách hàng, tăng tỷ lệ click chuột (CTR) và đẩy lên Top nhanh hơn

TĂNG TỶ LỆ CLICK VÀO WEB (CTR)

Cần tối ưu hình đại diện page, thẻ title, thẻ meta description.

Thẻ <title>

Đúng insight của khách hàng? nghiên cứu coi top 10 viết cái gì ?

Viết ấn tượng? FRESH

từ khóa 1 lần

Thẻ <meta desc>

Đưa khác biệt rõ ràng , có kêu gọi hành động.

từ khóa 1 lần (2 lần nếu ngắn)

Ký tự đặc biệt để màu mè thu hút chú ý (copy kí tự bên dưới và paste vào phần soạn tiêu đề, mô tả)

   ❤️

   ✅

≧◔◡◔≦

( ͡° ͜ʖ ͡°)

 💥 💥 💥

 

 

Xem thêm

https://soshareit.com/vi/ki-tu-dac-biet

https://atpsoftware.vn/icon-facebook-2019.html

Tool nạp lại thẻ title desc hình chia sẻ fb: https://developers.facebook.com/tools/debug/?locale=vi_VN

Vào link nạp lại, dán link cần cập nhật lại tiêu đề và hình đại diện rồi bấm debug rồi bấm scrape again

 

Bình luận