Quảng cáo Google Adwords

Adwords - đưa quảng cáo của bạn hiển thị trên trang tìm kiếm Google. Làm sao tối ưu giá tốt nhất, mua adword hiệu quả nhất ... Đức sẽ chia sẽ những kiến thức sưu tầm được kết hợp với trải nghiệm bản thân.

KHẢO SÁT THỊ TRƯỜNG VỚI 1/10 CHI PHÍ.

Adwords còn nhiều cái lợi hại lắm, nhưng đây là điều đầu tiên tôi sử dụng nó trước khi bắt đầu 1 công việc kinh doanh nào. Hãy nhớ qui tắc 80 – 20, 20% khách hàng sẽ cho bạn 80% lợi nhuận. Và adwords sẽ giúp bạn nhận diện được 20% khách hàng đó là AI?