Phần giới thiệu marketing 4.0

Marketing 4.0 mất 6 năm để hoàn thành (từ 3.0 -> 4.0)

Ngày đăng: 28-01-2017

6,446 lượt xem

Marketing 3.0 cho rằng tương lai của marketing nằm trong việc tạo ra nền văn hóa của sản phẩm/ dịch vụ (văn hóa ở khách hàng, văn hóa ở công ty), phản ánh giá trị con người , tinh thần con người , nhân văn trong đó. Nó được dịch sang 24 ngôn ngữ ngoài tiếng Anh.

Xu hướng mới nổi lên: nền kinh tế chia sẻ, nền kinh tế “now” (micro moment), omnichannel integration (tích hợp đa kênh),  content marketing, social CRM, v.v…

 

Sự hội tụ công nghệ sẽ dẫn đến sự hội tụ giữa digital marketing và traditional marketing.  

 

Trong thế giới công nghệ, độ tương tác giữa con người được đẩy lên mạnh mẽ và lâu dài hơn. Nền tảng social càng phát triển, chúng ta càng muốn mọi thứ được cá nhân hóa dành riêng cho chúng ta. Bằng cách phân tích được Big-data, các sản phẩm dần được cá nhân hóa hơn và dịch vụ trở nên cá nhân hơn trên mỗi khách hàng.

 

Trong nền kinh tế kỹ thuật số, CHÌA KHÓA là tận dụng những nghịch lý. Trong thời kỳ chuyển tiếp này, một cách tiếp cận marketing mới là bắt buộc. Do đó sách marketing 4.0 là kết quả tất yếu của marketing 3.0.

 

Những tiền đề chính của cuốn sách này là marketing nên thích ứng với sự thay đổi tự nhiên của “con đường khách hàng” (customer path) trong nền kinh tế số. Vai trò của các marketer là hướng dẫn khách hàng xuyên suốt hành trình khách hàng từ nhận thức đến hành động cuối cùng mình mong muốn.

 

Phần đầu của cuốn sách là kết quả của sự quan sát thế giới mà chúng ta sống. Chúng ta bắt đầu bằng cách bao quát 3 sự dịch chuyển mạnh mẽ mà sẽ định hình thế giới của chúng ta. Chúng ta đi xa hơn bằng cách khám phá ra là PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI đã thay đổi cuộc sống cơ bản của con người. Xa hơn nữa, chúng ta nhìn sâu vào các “văn hóa tiểu tiết” (hành vi / văn hóa ) trên thế giới số của người trẻ, phụ nữ, cư dân mạng … Đó sẽ là nền tảng để phát hiện ra các đối tượng khách hàng mục tiêu hoàn toàn mới.

 

Phần thứ hai và là CỐT LÕI của cuốn sách là thảo luận xem các marketer làm thế nào có thể thúc đẩy năng suất bằng cách hiểu rõ con đường khách hàng (customer path) trong thời đại kỹ thuật số. Chúng tôi sẽ giới thiệu một bộ những thước đo , loại số liệu mới và các cách theo dõi đo lường trong lúc triển khai các hoạt động marketing. Chúng tôi cũng sẽ đi sâu vào một số ngành hàng chủ chốt và học hỏi cách làm thế nào triển khai các ý tưởng của marketing 4.0 vào ngành đó.

 

Phần 3, phần cuối cùng, mô tả chi tiết các chiến thuật chính của marketing 4.0. Chúng tôi bắt đầu với marketing tập trung vào “human-centric”, xem “nhân văn” là trung tâm, nhằm mục đích tạo ra các brand rất là “nhân văn”, brand phục vụ cho con người, làm cho xã hội tốt đẹp lên, và brand có tính cách như 1 con người, “1 người tốt”.  Sau đó chúng ta khám phá content marketing ở mức độ chi tiết cao hơn, làm sao tuần tự tạo ra các chuyển đổi khách hàng trong suốt hành trình khách hàng. Xa hơn nữa, chúng tôi cũng mô tả làm sao các marketer có thể hiện thực hóa marketing trên mô hình omnichannel để tạo ra doanh số cao hơn. Cuối cùng, chúng tôi đào sâu vào khái niệm về sự tham gia của khách hàng trong thời đại kỹ thuật số. Về bản chất, marketing 4.0 mô tả sâu sắc và mở rộng của marketing theo kiểu “human-centric” , để có thể cover được mọi khía cạnh của hành trình khách hàng.

 

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy những hiểu biết và cảm hứng từ cuốn sách này và tham gia cùng chúng tôi trong việc định nghĩa lại marketing trong những năm tới.

 

 

Mình sẽ dịch từ từ để học, nếu bạn muốn đọc thì có thể để lại email để nhận nhé.

 

 

MỤC LỤC

 

Part I: Nền tảng cơ bản định hình xu hướng marketing ( Fundamental Trends Shaping Marketing)

Chapter 1: Dịch chuyển mạnh mẽ sang những khách-hàng-được-kết-nối ( Power Shifts to the Connected Customers ).

From Exclusive to Inclusive - từ bên ngoài sang bên trong

From Vertical to Horizontal - từ hàng dọc sang hàng ngang

From Individual to Social - từ tính cá nhân sang tính liên kết trên mạng xã hội

Summary: Horizontal, Inclusive, and Social - tổng kết : hàng dọc, bên trong, mạng xã hội


Chapter 2: The Paradoxes of Marketing to Connected Customers - sự nghịch lý của marketing đến những khách hàng đã kết nối

Breaking the Myths of Connectivity - phá vỡ sự bí ẩn của kết nối

Summary: Marketing Amid Paradoxes


Chapter 3: The Influential Digital Subcultures

Youth: Acquiring the Mind Share

Women: Growing the Market Share

Netizens: Expanding the Heart Share
Summary: Youth, Women, and Netizens


Chapter 4: Marketing 4.0 in the Digital Economy

Moving from Traditional to Digital Marketing

Integrating Traditional and Digital Marketing

Summary: Redefining Marketing in the Digital Economy


Part II: New Frameworks for Marketing in the Digital Economy

Chapter 5: The New Customer Path

Understanding How People Buy: From Four A's to Five A's

Driving from Awareness to Advocacy: The O Zone (O3)

Summary: Aware, Appeal, Ask, Act, and Advocate - nhận biết, bị lôi kéo mời gọi, hỏi tư vấn xem xét, hành động , bênh vực bảo vệ


Chapter 6: Marketing Productivity Metrics

Introducing PAR and BAR

Decomposing PAR and BAR

Driving Up Productivity

Summary: Purchase Action Ratio and Brand Advocacy Ratio


Chapter 7: Industry Archetypes and Best Practices

Four Major Industry Archetypes

Four Marketing Best Practices

Summary: Learning from Different Industries


Part III: Tactical Marketing Applications in the Digital Economy

Chapter 8: Human-Centric Marketing for Brand Attraction

Understanding Humans Using Digital Anthropology

Building the Six Attributes of Human-Centric Brands

Summary: When Brands Become Humans


Chapter 9: Content Marketing for Brand Curiosity

Content Is the New Ad, #Hashtag Is the New Tagline

Step-by-Step Content Marketing

Summary: Creating Conversations with Content


Chapter 10: Omnichannel Marketing for Brand Commitment

The Rise of Omnichannel Marketing

Step-by-Step Omnichannel Marketing

Summary: Integrating the Best of Online and Offline Channels


Chapter 11: Engagement Marketing for Brand Affinity

Enhancing Digital Experiences with Mobile Apps

Providing Solutions with Social CRM

Driving Desired Behavior with Gamification

Summary: Mobile Apps, Social CRM, and Gamification


Epilogue: Getting to WOW!

What Is a “WOW”?

Enjoy, Experience, Engage: WOW!

Are You Ready to WOW?

 

Mình sẽ dịch từ từ để học, nếu bạn muốn đọc thì có thể để lại email để nhận nhé.

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

Danh Mục Chia Sẻ